Den řemesel 6. květen 2022

„Ten umí to a ten zas tohle…“

V letošním roce  jsme uspořádali pro všechny žáky naší školy projektový Den řemesel. Žáci si vybrali jedno z nabízených stanovišť, na kterém se během pátečního dopoledne seznamovali s řemeslem či jinými činnostmi, na které v běžném vyučování není čas, ani prostor. Na stanovištích ukazovali své dovednosti učitelé, s některými řemesly nám pomohli rodiče. Moc jim děkujeme za pomoc, trpělivost a za čas, který žákům věnovali (zámečnictví Došel, kovárna Lípa, Archeopark Všestary, hasiči Chlum, divadlo Drak, paní Kunová).

 Nabyté zkušenosti a dovednosti také pomohou žákům při výběru budoucího povolání nebo je budou motivovat k zájmu o nové koníčky.

Seznam stanovišť: loutkoherec, keramik, stavitel domu, hasiči, háčkování, dráteník, modelář, pletařky, pekař, vazba knih, masér, malování na kamínky kovář, zahradník, komiks, animátor, florista, barvíř, stavbyvedoucí, vyšívání, zámečník, rámař, pasparty, korálkování.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna