Deváťáci organizovali sportovní den pro žáky 1. stupně

Na středu 23. 6. 2021 měly mladší děti naplánovaný den plný pohybu a soutěžení. Organizace se velmi zdařile ujali žáci devátých tříd, kteří už mají celou docházku na základní škole úspěšně splněnou a jistě se těší na další studia a nové kamarády.

S pomocí třídních učitelek připravili v areálu všestarské sokolovny sportoviště s 12 různými stanovišti. Žáci 1.-5. ročníků byli vybaveni barevně odlišnými kartičkami, na ty se  zaznamenávaly výsledky jejich zápolení. Soutěžní dopoledne odstartoval společný nástup, sportovní pozdrav a pak už se děti rozprchly všemi směry, aby si vyzkoušely jednu disciplínu za druhou.

Na některých stanovištích se tvořily i fronty. Velký zájem byl například o střelbu z pušky. Z běžeckých disciplín děti předváděly jak sprint, tak vytrvalostní běh. Přesná trefa byla potřeba při hodu tenisákem na plechovky. Pořádný odraz znamenal úspěch při trojskoku a skoku dalekém. Dívky byly šikovné při skákání přes švihadlo nebo   při točení obruče kolem pasu, kluci se těšili, že si zkusí gól do prázdné brány. I ti nejmladší dobře zvládli nést vejce na lžíci a proběhnout s ním krátkou dráhu. Mezi dvanáctku disciplín patřil i hod medicinbalem. Vyvrcholením sportovních aktivit byl zápas v kopané. Star tým deváťáků nastoupil proti mužstvu složenému z mladších dětí. Chvílemi byli ti mladší, pravda, v početní převaze, neboť hrát chtěli skoro všichni, ale fotbalisté z devítek si vítězství 3:2 ohlídali. Nutno však říci, že hráli ohleduplně, dávali pozor, aby nikoho malého nezašlápli. Výsledky z kartiček žáci 9.A a 9.B vyhodnotí a jména těch nejlepších sportovců budou známá příští týden.

Jsme rádi, že se naši nejstarší školáci umějí tak hezky a šikovně postarat o zábavu těch mladších. Patří jim za to veliké poděkování a uznání, stejně tak i jejich třídním učitelkám.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna