Naučná exkurze Hořiněves – bažantnice, les Svíb, Chlum památková zóna

Dne 18.6. 2021 se žáci třídy 5.B vydali na naučnou exkurzi do zajímavých blízkých i vzdálenějších lokalit naší školy. V Hořiněvsi jsme prošli kolem památného domu Josefa Sedláčka a pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Na naučné stezce v Přírodní rezervaci Hořiněvská bažantnice jsme si pročítali zajímavosti o unikátní přírodě této lokality. Dál jsme pokračovali k lesu Svíb. Po cestě zvané ALEJ NAROZENÝCH DĚTÍ 21. STOLETÍ jsme vstoupili do památkové zóny les Svíb. Cestou jsme si prohlíželi pomníky, které připomínaly události bitvy 1866.                                                                                                                                                                                                                

Všichni jsme došli do první cílové zastávky Chlum. V nohách jsme měli odkrokováno 17 000 kroků. Po odpočinku se skupinka dívek vydala do konečného cíle Všestary. Všichni účastníci si zaslouží pochvalu za splnění i sportovního výkonu. 

Nejdelší trasu do Všestar zdolala: Johana Panáčková, Dominika Kopecká, Kristýna Kopecká, Šárka Vondrusová.

Zapsala: Martina Beránková, tř. učitelka V.B

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna