Dopravní hřiště – Hořice

Žáci čtvrtého ročníku se 25.9. vydali do Hořic na dopravní hřiště. Zhlédli zajímavá videa a seznámili se tak s pravidly silničního provozu. Poté si je vyzkoušeli v praxi při jízdě na kole. Zvládli i náročný písemný test, který ověřil jejich nové znalosti. Žákům se v testu i v jízdě velmi dařilo a odnesli si z celého dopoledne mnoho nových zážitků.

Děkujeme panu instruktorovi za cenné rady a starost o naše žáky.

Mgr. Pauderová, Mgr. Herfurtová

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna