Orstedův pokus

Praktická laboratorní cvičení z fyziky se nám osvědčily, a proto pokračujeme i v tomto roce. Žáci 9 ročníku si ověřili Orstedův pokus, který dokazuje, že průchodem proudu vzniká v okolí vodiče magnetické pole. Nejprve si vytvořili vlastní elektromagnet a poté si jej vyzkoušeli v praxi. Zároveň se jim podařilo ověřit, že při průchodu elektrického proudu vzniká i teplo.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna