Ekologický program – Tonda Obal na cestách

V pátek 22. 3. 2024 na naší škole proběhl ekologický program Tonda Obal na cestách. Tohoto programu se zúčastnili žáci 5. – 7. ročníků. Žáci se naučili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. 

Cílem tohoto programu je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí dětí v ČR. Naše škola získala mnoho užitečných materiálů o třídění odpadu a také koše na plasty, které byly umístěny ve třídách.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna