Mezipředmětové vztahy ve III. třídě

Žáci III. třídy si v rámci mezipředmětových vztahů ověřovali  teoretické znalosti z Prvouky  při praktických pokusech v Pracovním vyučování.  Znalosti o podmínkách růstu a vývoje rostlin si vyzkoušeli při setí semen hrachu. Svůj zasazený hrášek průběžně sledovali, zaznamenávali změny při růstu – první lístky, výšku rostliny… Každý u své rostliny pozoroval otáčení za světlem, upevňování úpony.  Děti práce bavila, se zájmem si vyzkoušely jednoduché pěstitelské činnosti a získané dovednosti mohou vyzkoušet i doma na své zahrádce.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna