Ekotýden

Po Velikonocích se děti vrátily zpět do školy a věnovaly se v různých ročnících na prvním stupni ekologické výchově. Děti z první a druhé třídy měly odborný projekt o zdravých potravinách a dále se věnovaly třídění odpadu. Navštívily sběrný dvůr a vyzkoušely si třídění odpadu. Ve třetí třídě se děti věnovaly projektu „Den Země“, který se jim moc podařil, protože na něm děti se zájmem pracovaly, a čtvrťáci psali „Vzkaz pro moji Zemi“, řešili, jak své Zemi mohou pomoci a zamýšleli se nad tím, jak dlouho trvá jednotlivým druhům odpadů, než se rozloží. Všechny děti byly velice šikovné, snažily se přemýšlet o tom, co naše planeta potřebuje, a jak ji děti mohou svými činy pomoci. Rozhodně nic nepodcenily a ukázaly, že jim naše planeta není lhostejná a chtějí přispět k tomu, aby se na Zemi žilo hezky a lidé ji neubližovali.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna