Program Válka prusko-rakouská 1866

19. 4. 2022 za účasti žáků 8. tříd

Prusko – rakouská válka je významným konfliktem historie, který se odehrával v naší krajině a ovlivnil dění v celé Evropě. Tehdy došlo k největší bitvě na našem území.

A my jsme měli možnost prožít velmi zajímavé a poutavé vypravování o této době. Dozvěděli jsme se, proč k válce došlo, a co pro Čechy znamenala. Ve videu z rekonstrukcí bitev jsme obdivovali taktiky tehdejších vojsk. Měli jsme možnost osahat si zbraně a uniformy a seznámit se s věcmi vojáka tehdejší doby. Znalosti jsme si ověřili při vyplňování pracovních listů.
Poděkování panu P. Lazurkovi a žákům V. Klapalovi, R. Klingerovi a Š Staňkovi za příjemný zážitek.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna