Hodiny Aj s rodilým mluvčím

Žáci třetí třídy si v rámci hodiny Aj s rodilým mluvčím poslechli příběh z říše listů „Leaf man“ a následně sami z listů vyrobili krásná zvířátka či rostliny. Osvojili si nová slovíčka a na své výrobky mohli být právem pyšní.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna