Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitelka školy

18. 11. 2022 a 22. 12. 2022 ředitelské volno

pro žáky ZŠ v souvislosti se státním svátkem a z ekonomických důvodů (velké náklady na energie).

Žáci ZŠ budou automaticky odhlášení ze školního stravování ve školní jídelně.

Provoz školní družiny bude omezen na nezbytně nutné případy. Zákonní zástupci účastníků školní družiny si individuálně přihlásí své dítě na oběd.

Zákonné zástupce žáků informují třídní učitelé prostřednictvím Školy Online.

Toto oznámení bude vyvěšeno na viditelném místě v budově školy, na dveřích ŠD, ŠJ, na úřední desce OÚ a na webových stránkách školy a zřizovatele.

Udělení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Ing. Zarine Aršakuni

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna