INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021

S účinností od 3. 5. 2021 je v Královéhradeckém kraji umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy.

Rotační výuka bude probíhat  následujícím způsobem:

 • od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 v sudém týdnu:
  • prezenčně II., III.A, IV.A, V.A, VI.A, VII.A a VIII. třídy;
  • distančně I., III.B, IV.B V.B, VI.B, VII.B, IX.A a IX.B (s ohledem na přijímací zkoušky).
 • od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 v lichém týdnu:
  • prezenčně I., III.B, IV.B V.B, VI.B, VII.B, IX.A a IX.B
  • distančně II., III.A, IV.A, V.A, VI.A, VII.A a VIII. třídy.

V Královéhradeckém kraji jsou od 3. 5. 2021 nově žákům základních škol, kde je povolena osobní  přítomnost na vzdělávání, povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). Při  sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd. 

Sportovní činnosti jsou umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách.

V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku).

Povinnost podrobit se testování jako podmínky osobní účasti na vzdělávání se vztahuje také na žáky 2. stupně základní školy. Pravidla pro testování jsou stejná jako pro žáky 1. stupně.

Ve zbylých opatřeních nedochází ke změnám.

Výběrová třída

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí škola otevřela výběrovou třídu pro žáky 1. stupně základní školy, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Výběrová třída má zázemí ve speciální počítačové třídě (PC + sluchátka) v hlavní budově školy (u bazénu). Dohled je zajištěn od 7.00 do 15.30. (v případě potřeby po domluvě). Pod pedagogickým dohledem žáci absolvují výuku dle rozvrhu hodin, připraví domácí úkoly,  po obědě následuje odpolední blok.

Pro umístění dítěte do výběrové třídy je nutné vyplnit přihlášku a dodat potvrzení ze zaměstnání.

Přihláška do výběrové třídy 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna