Informace na začátek školního roku 2022/2023

Organizace vyučování 1. a 2 září 2022

Den

Ročník

Vyučovací hodina

Výuka

Školní družina

Školní jídelna

Čt 1. 9. 2022

1.

1.

Slavnostní zahájení školního roku

 

Oběd individuálně dle osobního přihlášení

 

od 2.

Třídní schůzka zákonných zástupců

ano

2. – 9.

1.

Slavnostní zahájení školního roku

 

od 2.

Není

ano

Pá 2. 9. 2022

1.

1. – 2.

Třídnická hodina

 

od 3.

Není

ano

2. – 5.

1. – 4.

Třídnické hodiny, sešity, učebnice

 

od 5.

Není

ano

6. – 9.

1. – 3.

Třídnické hodiny, sešity, učebnice

 

4. – 5.

Výuka dle rozvrhu

 

od 6. 

Není

 

Po 5. 9. 2022

1. – 9.

1. – 8.

Výuka dle rozvrhu

ano

Třídy a třídní učitele

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

Kmenová třída

Budova u kostela

I. třída

22

Mgr. Lenka Nožičková

č. 110 (1. patro)

II. třída

20

Mgr. Markéta Kastnerová

č. 111 (1. patro)

III. třída

29

Mgr. Lucie Herfurtová

č. 116 (2. patro)

IV. třída

25

Mgr. Martina Beránková

č. 115 (2. patro)

Budova u bazénu

V.A

16

Mgr. Lenka Řeháková

č. 221 (1. patro u bazénu)

V.B

16

Mgr. Anna Tichá

č. 222 (1. patro u bazénu)

VI.A

18

Mgr. Jan Mihula

č. 216 (1. patrko vedle učebna PC)

VI.B

23

Mgr. Miroslav Strnad

č. 219 (1. patro multifunkční učebna)

VII.A

17

Mgr. Kateřina Dokoupilová

č. 209 (přízemí u knihovny)

VII.B

17

Mgr. Renata Válková

č.235 (1. patro vedle kabinetu Čj)

VII.C

16

Mgr. Markéta Pleskotová

č. 207 (v přízemí u výtahu)

VIII.A

17

Mgr. Iveta Pečenková

č. 205 (v přízemí u ředitelny)

VIII.B

17

Mgr. Jana Bisová

č. 225 (1. patro vedle jazykové učebny)

IX.A

22

Mgr. Milan Dovec

č. 242 (2. patro učebna fyziky)

IX.B

20

Mgr. Tomáš Kozderka

č. 243 (2. patro přírodovědná učebna)

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 13.2. – 19. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna