Změny v projektu „Ovoce a mléko do škol“

Z rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k zúžení cílové skupiny pouze NA ŽÁKY 1. STUPNĚ.

Z důvodu úprav školních projektů ze strany SZIF budou zatím probíhat dodávky pouze 1x měsíčně v první čtvrtek.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna