ZŠ Všestary

Projektový den ve ŠD

16. 2. 2021 se uskutečnil ve školní družině projektový den na téma „Hravě zdravě“ pod vedením odborné lektorky. Děti získaly nové informace o zdravém stravování. Využily své znalosti ve vypravování, v doplňování pracovních listů ve skupinách, v pohybové štafetě a na závěr nechyběl taneček s písničkou na téma zdravého jídla.

Nahlédnutí do ŠD

Děti z 2. oddělení školní družiny se seznamují v souladu s tematickým plánem s důležitými místy v obci, připravují ptačí stromy, poznávají své tělo a nechybí ani hry na sněhu.

Spolupráce v době distanční výuky

V době distanční výuky vypomáhá vychovatelka 3. oddělení paní Mikešová i jako asistentka v 1. třídě. Pomáhá dětem s nácvikem psaní a čtení. Je také nápomocná paní učitelce Nožičkové při prvouce. S dětmi chodí na výukové procházky a o přestávkách se snaží děti protáhnout a uvolnit jednoduchým pohybem s hudbou.

Prvňáčci obdrželi svá první vysvědčení

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 žáci první třídy obdrželi svá první vysvědčení. Vydařila se, protože se všichni prvňáčci celé pololetí snažili. A nebyla to práce jednoduchá – zvykání na školu, učení čtení, psaní, počítání, poznávání spolužáků, učitelů, vychovatelek, distanční výuka, práce s počítačem a spousty dalších činností. Ale prvňáčci vše skvěle zvládli. Jako odměnu dostali …

Prvňáčci obdrželi svá první vysvědčení Pokračovat ve čtení »

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky. Školní jídelna je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Land Art

Další výtvarný úkol v době distanční výuky byl dobrovolný. Téma: Land Art. Inspirací pro domácí úkol byl umělecký směr, který je úzce spojen s přírodou a venkovním prostorem. Žáci sami nebo společně s rodinou využívali přírodní materiály, jimiž ozvláštnili přírodu v blízkosti svého bydliště. Mgr. Jana Bisová Land Art

Informace pro rodiče – karanténa ve školní jídelně

Z důvodu karantény zaměstnanců školní jídelny je jídelna od 8. 12. 2020 uzavřena. Vyučování pro všechny žáky základní školy od 9. 12. 2020 do odvolání (konec karantény) končí pátou vyučovací hodinou v 12:20 hodin.  Nebude zajištěn ani teplý, ani studený oběd. Z tohoto důvodu žádáme rodiče dětí navštěvujících školní družinu, aby zvážili dřívější odchod z odpolední družiny. Rodiče, …

Informace pro rodiče – karanténa ve školní jídelně Pokračovat ve čtení »

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna