Tři králové

Svátkem Tří králů končí 6. ledna vánoční období. Podle tradice se Kašpar, Melichar a Baltazar přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši Kristovi a donesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Děti ve školní družině si o Třech králích vypravovaly a zhlédly krátký příběh mudrců. Malovaly putování Tří králů, zpívaly koledu, tvořily lucerničky a naučily se skládat papírové krabičky na dárky.

Některé děti se staly na chvíli koledníky v Tříkrálových charitativních sbírkách v jednotlivých obcích. Skupina dětí ve Všestarech přišla do družiny za svými kamarády s přáním pokoje, štěstí a zdraví.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna