Přírodovědný kroužek

Ve čtvrtek 17.2. jsme přesazovali pokojové květiny. Nejprve jsme hovořili o významu rostlin a podmínkách potřebných k jejich růstu. O některé květiny budeme pečovat ve škole. Kdo chtěl, odnesl si svoji zasazenou květinu domů. Dále jsme do misek vyseli první semínka, např. řeřichu. Vše jsme umístili na nový pracovní stůl, ze kterého měly děti velkou radost.  V časovém úseku budeme pozorovat klíčení i růst rostlin.  Pozorování je názorná ukázka k učivu Prvouky a Přírodovědy. V závěru jsme hovořili o celostátní akci Ukliďme Česko, která proběhne v jarních měsících. Děti práce bavila, o sázení a výsev projevily velký zájem. Již se těší na další pěstitelské úkoly a úspěchy.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna