Projektový den „Den evropských jazyků“

26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pátek 24. září projektovým dnem „Den evropských jazyků“.

Na mnoha stanovištích s různými aktivitami se žáci 5.-9. tříd nejen naučili nové fráze z různých jazyků, ale také cizí jazyky rozpoznávali, pracovali s texty i s mapou, vyhledávali informace na internetu nebo luštili zprávu v Morseově abecedě.

Čas se také našel na čtení v anglickém jazyce, zpívání v několika cizích jazycích nebo vyzkoušení dalších druhů komunikace, například ve znakovém jazyce či Braillově písmu.

Celý den se vydařil a proběhl v příjemné atmosféře.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna