Setkání zástupců žákovských parlamentů

21. září 2021 jsme se setkali společně se zástupci žákovských parlamentů některých základních škol Hradecka v Galerii Artyčok v Hradci Králové. Za naši školu byli vysláni koordinátor žákovského parlamentu Mgr. Strnad a předseda Filip Peremský z 9. ročníku a Marie Lenka Antošová z 8. A. Z minulého školního roku se podařilo před setkáním zástupcům jednotlivých parlamentů rozdat mikiny a trička z programu Hrdá škola. Po velkou 1. část připraveného programu před obědem jsme žáci a koordinátoři pracovali odděleně a pak jsme se navzájem seznamovali s přáními do probíhajícího školního roku. Cílem v tomto školním roce po nečinnosti žákovského parlamentu bude nastartovat postupně práci žákovského parlamentu, aby fungoval prospěšně pro žáky, učitele, prostě pro celou školu a také hlavně, aby žáci naší školy byli rádi, že mohou pro sebe i pro školu něco udělat. Určitě můžeme říci, že nám všem toto setkání přineslo mnoho dobrého, prospěšného a těšíme se na další setkání.  

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna