Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitelka školy od 01. 02. 2022 do 03. 02. 2022 ředitelské volno pro žáky ZŠ z důvodu vysoké nemocnosti žáků a zaměstnanců školy.

Provoz Mateřské školy Všestary a Mateřské školy Chlum nebude přerušen. Provoz školní družiny bude omezen na nezbytně nutné případy.

Žáci ZŠ budou automaticky odhlášení ze školního stravování ve školní jídelně. Zákonní zástupci účastníků školní družiny si individuálně přihlásí své dítě na oběd.

Zákonné zástupce žáků informují třídní učitelé prostřednictvím Školy Online.

Toto oznámení bude vyvěšeno na viditelném místě v budově školy, na dveřích ŠD, ŠJ, MŠ, na úřední desce OÚ a na webových stránkách školy a zřizovatele.

Udělení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Ve Všestarech dne 31. 01. 2022

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna