Výlet 6. B do okolí městečka Lázně Bělohrad

Dne 21. 6. 2021 proběhl školní výlet třídy 6. B. Do města Lázně Bělohrad jsme jeli ze Všestar vlakem, s přestupem v Ostroměři. Žáci byli rozděleni do náhodných dvojic, hledali cestu podle mapy a plnili úkoly. Na tzv. Horské cestě jsme si připomněli 400. výročí popravení 27 českých pánů, protože právě touto cestou byl veden z nedaleké Pecky do Prahy také jeden z popravených, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta vedla z velké části lesem, kde děti luštily šifry a hledaly poklad.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna