Závěrečné práce 9. ročníků

Po složení přijímacích zkoušek dostali naši deváťáci ještě poslední nelehký úkol. Měli si připravit závěrečnou práci na téma, které je jim blízké. Zadání bylo napsat práci jako souvislý text, sestavit si prezentaci na vybrané téma a nakonec ta nejobávanější část – představit tuto práci svým spolužákům a komisi učitelů.

Žáci si tuto práci připravovali doma a dopilovávali při vyučování v počítačové učebně pod vedením vyučujících. Někteří pracovali samostatně, jiní ve dvojicích. S blížícím se termínem houstla nervozita v obou třídách. Když nastal den D, přišli někteří chlapci v košilích, děvčata v šatech, což podpořilo slavnostní atmosféru a mohli jsme začít.

Shlédli jsme prezentace, které nám přiblížily některé sporty (volejbal, hokej, aerobik, agility, šipky, motokros, jezdectví, požární sport, atletiku, fotbal, taneční styly), svět reklamy, původ Kofoly, ze světa umění jsme se více dozvěděli o koláži, anime a manga, byly nám představeny genealogie, jazyky v Evropě, zdravý životní styl, kyberšikana či souhvězdí. Dozvěděli jsme se něco i o Velké Británii, Zakarpatské Rusi, lidské psychice, znakovém jazyce, konspiračních teoriích, autech Fabia, Mercedes Benz a motorce SAX. Se zájmem jsme si vyslechli, jak sestavit PC a jak vystavět závlahový systém trávníku. Zájmy našich žáků jsou opravdu různorodé.

Byla to dvě velmi hezká dopoledne, všichni měli své práce pěkně připravené a jejich výkony před tabulí, kde stáli díky distanční výuce po velmi dlouhé době, nás posluchače mile překvapily. Všichni žáci byly ohodnoceni známkou výborně.

Mgr. Lenka Řeháková

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna