ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve školním roce 2022/2023 naše škola pracuje s novým Školním vzdělávacím programem, který zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků. Tzv. „nová informatika“ počítá s rozvojem informatického myšlení, základy programování a algoritmizace, umožňuje rozvíjet logické  a analytické myšlení žáků, podporuje tvořivost a hledání různých cest při řešení problémů.

Učíme se programovat zábavnou formou. Pro začátek využíváme krokování na souřadnicové sítí a robotickou hračku Mojobot, který reaguje pouze na anglické povely. Pracujeme s pohádkami a příběhy ze „života“ Mojobota.

Jestli nás to baví? Ano, velmi. Podívejte se na obrázky. 🙂

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna