Literární exkurze devátých tříd, Hořiněves 14. 6. 2021

Žáci devátých tříd v polovině června vyrazili pěšky do Hořiněvsi. Jejich cílem byla návštěva rodného domu významného vlastence, jazykovědce, knihovníka Václava Hanky. Cestou přes Rozběřice, Chlum a Máslojedy jsme procházeli i hoříněvskou bažantnicí a brzy jsme byli u dřevěného domu, který se nachází v horní části obce Hořiněves. Dům je reprezentativním příkladem roubené lidové stavby pocházející pravděpodobně z roku 1720. Uvnitř se nachází stálá expozice věnovaná životu a dílu Václava Hanky. Celou expozicí nás provedla paní Kozáková, která přidala do svého výkladu zajímavosti a ukázku Rukopisu královédvorského. Před cestou domů jsme si odpočinuli a někteří si  i zasportovali na místním fotbalovém hřišti.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna