Pasování čtenářů v 1. třídě

V úterý 22. června  byli žáci první třídy pasováni na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Do tohoto stavu je pasoval král Filip I. s královnou Lucií. Prvňáčci nejdříve ukázali, jak zvládli výuku čtení. Následoval slib čtenářů a pak již před krále jedno dítě za druhým pokleklo a bylo pasováno. U královny každý ještě dostal pamětní list se slibem a dárečky, mezi kterými samozřejmě nechyběly knížky. Jedna z projektu, do kterého se pravidelně zapojujeme: Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. Druhou knížkou byl Deník kocoura Modroočka, kterou čtenářům věnovala MAS Hradecký venkov. Děkujeme za krásné knihy, které se jistě stanou kamarády našich prvňáčků, a také žákům 9. třídy, kteří celou slavnost připravili.

Mgr. Anna Tichá

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna